Een grote ergernis van mobiele telefoon gebruikers wanneer ze de grens overgaan voor werk of vakantie zijn de enorme extra hoge kosten welke hiermee gepaard gaan. Bellen en internetten in het buitenland met je smartphone kost veelal het dubbele dan in het thuisland van de mobiele beller. Het einde van dit probeem lijkt eindelijk in zicht te zijn.
Vanaf 15 december 2015 mogen telefoon providers de kosten voor het gebruik van de smartphone in het buitenland niet extra belasten. Dit zogenaamde “roamen” wordt dan voor de algehele Europese Unie afgeschaft. Tenminste, daar lijkt het sterk op.

Nieuwe wet nog niet definitief

Het Europees Parlement heeft namelijk deze week haar fiat gegeven voor het afschaffen van de roamingskosten, maar dat betekent nog niet definitief dat de nieuwe wetgeving in kannen en kruiken is. Alle verantwoordelijke ministers van de verschillende landen in de Europese Unie, waarvoor deze regel gaat gelden moeten hun goedkeuring geven. Dit lijkt slechts een formaliteit, maar je weet het nooit. Plannen voor het afschaffen van de roaming tarieven spelen al jaren. Met name Neelie Kroes maakt zich hier sterk voor. De laatste jaren zijn de roamingkosten onder druk van Brussel overigens al significant gedaald.

Voordeel voor de consument

Wat precies het effect is van deze nieuwe maatregel voor de smartphone gebruiker in het buitenland is moeilijk te voorspellen. Het zou bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn dat de huidige mobiele abonnement structuur compleet afgeschaft wordt en dat de telecomproviders nieuwe, duurdere, mobiele abonnementen in de markt zetten waarmee je ook kunt bellen over de grens. Het zou ook kunnen dat er speciale Europese telecomproviders in dit marktsegment een aandeel proberen te pakken. Denk aan internationale aanbieders zoals Vodafone en T-Mobile, welke al in vele landen actief zijn.

Het wegvallen van de roamingkosten betekent ook dat je als Nederlandse smartphone gebruiker, een mobiel abonnement bij een buitenlandse aanbieder kan afsluiten. De concurrentie zal in alle hevigheid op Europees niveau toenemen en dat zal gunstig kunnen uitpakken voor de consument.